De Huispopulist had Sigrid Kaag niet weg moeten zetten als een gevalletje oude politiek

TeunColumns & verhalen

vlag Niger Sigrid Kaag

Heeft uw Huispopulist vorige week een ernstige fout gemaakt met zijn kritische column over Sigrid Kaag? En moet hij daarvoor zijn excuses aanbieden? Uw Huispopulist neemt niet alleen anderen, maar ook zichzelf regelmatig de maat.

Onder gewone columnisten is dat geen usance. Die beweren doodleuk de ene week het ene en de volgende week precies het tegenovergestelde, zonder blijk te geven van enige verlegenheid bij deze discrepanties. Huispopulisten houden zich aan een hogere standaard. In de statuten van de Nederlandse Huispopulisten Vereniging staat het zo: ‘Leg anderen én uzelf regelmatig langs de populistische meetlat.’ Voldeed de column van vorige week over Sigrid Kaag aan deze populistische criteria?

Anonieme twitteraars

Toen schreef uw Huispopulist het volgende over haar: ‘Ze draaide als een volleerde Rutte: ‘Ik weet bijvoorbeeld fysiek niet of ik op dat moment in Nederland was, of dat ik in Niger zat.’ De actieve herinnering in een modern jasje. Meer is van het nieuwe leiderschap niet over. Inmiddels weten we dat ze wel degelijk bij de omstreden ministerraden aanwezig was. Kaag blijkt oude politiek.’

Dat was zondag geschreven en verscheen maandagochtend in de fysieke krant. Er was toen al een enkele anonieme twitteraar die het oordeel over Kaag ‘kort door de bocht’ vond. Later, na het verschijnen van de beruchte notulen van de ministerraad zouden dat er veel meer worden. Uiteraard stelt uw Huispopulist het oordeel van deze naamloze meedenkers zeer op prijs. Ook dit is misschien wat kort door de bocht, maar geen (Huis-)populisme zonder anonieme twitteraars. Blijf uw eigen ongefundeerde opvattingen sturen. Af en toe een gefundeerde mag ook.

Dualisme

Uit de notulen die maandagavond openbaar werden, bleek dat Kaag als enige van alle bewindslieden was opgekomen voor het dualisme. Andere ministers klaagden over Kamerleden van coalitiepartijen die te kritisch waren over het kabinetsbeleid. Zo niet onze Sigrid. Zij vond het ‘in een democratie een gezond teken dat er fel wordt gedebatteerd, ook door leden van coalitiefracties.’ Kijk, die Kaag, wat goed!

Een kniesoor zou kunnen opmerken dat ze harder had kunnen optreden tegen deze bestuurscultuur, maar soit. Uw Huispopulist had toch maar even lelijk misgetast door haar een dag eerder weg te zetten als representant van de oude politiek!

Als je alles weet is het makkelijk een oordeel te vellen

Dit oordeel achteraf is natuurlijk juist. Toch vindt uw Huispopulist zijn column van vorige week nog steeds uitstekend. Huispopulisten schrijven wat er onder het volk leeft en beoordelen hoe bestuurders, politici en andere mannen en vrouwen met macht en/of gezag het volk bespelen. Dit doen zij uit de heup en fris van de lever. Zónder alle feiten te kennen. Als je alles weet is het makkelijk een oordeel te vellen. Dat kan iedereen. En wat had uw Huispopulist gezien? Een minister die absurd ontwijkend antwoord gaf over ‘niet fysiek weten’ of ze bij een vergadering was of in Niger. Flauwekul, natuurlijk. Zulk gedraai kan bij elke Huispopulist rekenen op hoongelach, een uitbrander en een lage beoordeling.

Vanwege een perfecte populistische column krijgt Uw Huispopulist van Uw Huispopulist 5/5 bokshandschoenen. Maar als hij alles had geweten, wat Kaag zelf door haar gedraai zeer had bemoeilijkt, had hij haar vast niet weggezet als typisch gevalletje oude politiek. Kaag blijkt juist wel voor openheid. Sorry, Sigrid.

Deel dit bericht