Millennialexpert Talitha Muusse kletst maar wat

TeunColumns & verhalen

coronavirus vaccin

Toen Gijs Groenteman en ik nog jong waren, hadden wij een radioprogramma dat we Het generatiejournaal noemden. Hierin stapten we af op iedereen die generaliserende en (dus) ongefundeerde uitspraken over onze generatie deed.

Zo was er een oude journalist (Henk van Hoorn) die beweerde dat jongeren niet meer zo voor Het Vak leefden als de reuzen van zijn leeftijd. Voor hen was de journalistiek nog echt een roeping waar alles voor moest wijken. Gijs en ik gingen naar hem toe en legden hem uit dat wij na ons werk naar huis gingen in plaats van uren in de kroeg te hangen onder het mom van primeurs en tegels lichten. Wij waren net zulke goede journalisten, maar leukere echtgenoten en vaders. Henk had er niet van terug.

Een jong geluid bestaat niet

We gingen naar een ventje van de SP (Driek van Vught) die als jongste ooit naar de Eerste Kamer ging. Hij zou daar ‘een jong geluid laten horen.’ Wij wilden weten wat dat was, ‘een jong geluid’. Driek riep ‘boeh’ in de microfoon en begon te hinniken. Gijs en ik wilden helemaal geen jong geluid, maar een verstandig politiek geluid dat voortkwam uit een bepaalde maatschappijvisie. Dan konden wij als jongeren stemmen op iemand van wie wij verwachtten dat hij het land socialer of groener zou maken. Of op iemand die streed voor law and order.

Een jong geluid bestaat niet. Je hebt linkse jongeren en rechtse jongeren. Dat was toen zo en nu nog. Je hebt fascistische Fvd-kakkers en linkse klimaatdrammers.

Talitha Muusse

De Driek van Vught van deze tijd heet Talitha Muusse, die u misschien kent als mislukte presentator van Op1. Maar ze is veel meer dan dat. Zo is ze ook millennialexpert. Ze wordt overal uitgenodigd om uit te leggen wat die wonderlijke wezens beweegt.

Als ik haar uitspraken opzoek, stuit ik meteen op een pareltje: ‘Sywert van Lienden is geen toonbeeld van onze generatie. Hij was bezig met snel cashen.’ Tsja. Zou Muusse zelf doorhebben wat voor flauwekul zij uitkraamt? Er zijn altruïstische millennials en er zijn graaiers. Je kunt een generatie niet beperken tot wat je bevalt. In één zin laat ze zien dat haar expertise niets voorstelt.

Of Muusse met haar antivax-opvattingen ook haar generatie vertegenwoordigt, weet ik niet. Ze wil zelf ‘eerst even afwachten wat de langetermijneffecten zijn’ voor ze een prik neemt. Hoelang? Twintig jaar? Dertig? Ook is ze fel tegen het vaccineren van jongeren. Die kunnen immers zelf nauwelijks ziek worden, dus waarom zou je in gezonde lichamen prikken? Volgens haar is ‘een vaccin bedoeld jezelf te beschermen tegen het krijgen van een ziekte, niet om een aandeel te leveren in het beperken van de transmissie.’

Een scherpe Hugo

Nonsens. Kinderen kunnen wel heel ziek worden én we vaccineren juist om groepsimmuniteit te bereiken. Overal duiken nieuwe virusvarianten op die alleen door massaal prikken gestopt kunnen worden. Daarom hebben mensen die zich niet laten vaccineren volgens Hugo de Jonge ‘iets decadents’. Een scherpe Hugo, ook weleens leuk.

Ik ken genoeg jongeren die zich dolgraag willen laten vaccineren. Voor zichzelf en de maatschappij. Zou Muusse hen wel een toonbeeld van hun generatie vinden?

Deel dit bericht